пн.12112017

Last updateT3_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

Україна в цифрах, фактах, подіях

Області та міста

За часів Київської Русі більшість сучасних українських земель входила до складу окремих древньоруських князівств. У період формування української державності (1648-1654) низовою ланкою адміністративно-територіального устрою виступала сільська козача громада, яка обирала отамана. Сільські громади об'єднувалися в сотні, сотні - в полки. На початку 70-х років XVII століття на Правобережжі та Лівобережжі було сформовано 17 полків, які виконували функції адміністративно-територіального управління. Земля Запорозького Війська була поділена на паланки. У дореволюційні роки на території України, яка входила до складу царської Росії, налічувалося дев'ять губерній. Вони об'єднувалися в три великих регіони: Південно-Західний край (Подільська, Волинська, Київська губернії), Лівобережна Україна (Полтавська, Чернігівська, Харьківська губернії), Новоросія (Катеринославська, Херсонська, Таврійська губернії).

 

Детальніше...

Образотворче мистецтво

На рубежі VIII-IX століть почало формуватися мистецтво Київської Русі. До нашого часу збереглися мозаїки і фрески Софійського собору в Києві, орнаментальні прикраси "Остромирова Євангелія". Наприкінці XI століття при Києво-Печерському монастирі існувала іконописна майстерня, в якій за канонічними візантійськими традиціями працювали місцеві художни-ки-ченці. До найвідоміших ікон XIV-XVI століть належать "Юрій-змієборець" (Львівщина), "Волинська Богородиця" (Луцьк).

Детальніше...

Освіта і педагогіка

Писемність на землях Київської Русі (а отже і певна система навчання грамоті) відома ще до прийняття християнства. Розповсюдженню писемності і шкільної освіти серед східних слов'ян сприяло створення у IX столітті братами Кирилом і Мефодієм слов'янської азбуки - кирилиці. Відкриття першої школи в Україні відбулося у 988 році. В "Повісті минулих літ" записано, що тоді Володимир Святославович почав брати у "нарочитьія чади", тобто у представників феодальної верхівки, дітей і віддавати їх в "ученье книжное" в Києві. Найдавнішою пам'яткою педагогічної літератури можна вважати "Повчання Володимира Мономаха своїм дітям", яке збереглося у Лаврентіївському списку ("Повість минулих літ").

Детальніше...

Сільське господарство

Із всієї земельної площі України (близько 60 мільйонів гектарів) сільськогосподарські угіддя займають майже 42 мільйони гектарів. З них на орні землі припадає більше 33 мільйонів гектарів (на кожну сім'ю таким чином припадає в середньому 4,5 мільйона гектарів ріллі), на пасовиська - близько п'яти мільйонів гектарів, на сіножаті - два мільйони гектарів. На території України, особливо в південних її регіонах, вже у другій половині XIX століття склалося спеціалізоване високотоварне зернове господарство, що давало хліб на експорт. У 1913 році на зернові припадало біля 88 процентів усіх посівів.

Детальніше...

Спорт

Спорт

Участь українців у світовому олімпійському русі започаткована ще у 1884 році, коли 56-річний генерал Олексій Бутовський, уродженець селища П'ятиборці на Полтавщині, прибув до Парижа на міжнародний атлетичний конгрес і став одним з фундаторів олімпійського руху.

Детальніше...

Театр

З XI століття у Київській Русі відомі виступи мандрівних ак-торів-скоморохів (їхнє зображення можна побачити на фресках Софійського собору). У подальшому мистецтво скоморохів набувало вигляду балаганів, лялькових театрів, вертепів. У XVII столітті почали з'являтися шкільні театри (в основному при братських школах). Розвиток шкільного театру пов'язаний з діяльністю Києво-Могилянської академії. Серед українських драматургів того періоду були Ф. Прокопович, Д. Ростовський, Г. Горка, С. Полоцький, М. Ко-зачинський, Г. Кониський. Вихідці з України (Ф. Прокопович, С. Полоцький, М. Козачинський) засновували театри в Росії та в інших країнах. Початки українського аматорського театру належать до 1730 року, коли в будинку глухівського заводчика І. Миклашевського відбулася перша домашня вистава.

 

Детальніше...

Транспорт

Україна має всі різновиди сучасного транспорту загального користування. Провідна роль у транспортній системі належить залізниці. Бурхливе будівництво залізниць розпочалося у другій половині XIX століття. Першу залізницю на території сучасної України було збудовано між Львовом і Перемишлем. Друга залізниця від Одеси до Балти стала до ладу в 1861 році. В 1870 році Одесу (через Київ - Курськ) було сполучено залізницею з Москвою.

 

Детальніше...

Хімічна промисловість

В Україні хімічна промисловість почала формуватися як галузь з кінця XIX століття у зв'язку із попитом на хімічні добрива, нафтопродукти, соду, фарби тощо. Напередодні Першої світової війни Україна виробляла більше восьми процентів продукції хімічної промисловості Росії, в тому числі 78 процентів кальцинованої та каустичної соди, 18 процентів мінеральних добрив і 11 процентів сірчаної кислоти.

Детальніше...

Харчова промисловість

Харчова промисловість як галузь індустріального виробництва почала формуватися в Україні на початку XIX століття. Провідною галуззю її стала цукрова. Перші цукроварні з'явилися у 1820-х роках. У першій половині XIX століття було збудовано близько 200 цукроварень. У 1867 році в Києві відбувся з'їзд власників цукрових заводів, на якому головували Бобринські, Браницькі, Терещенки та інші і іукрові магнати.

Детальніше...

Церква

Уже наші далекі предки поклонялися силам природи і духам померлих. На землях Київської Русі панувало язичництво. Вибір християнства, як свідчить легенда, пов'язаний з апостолом Андрієм Первозванним, який, перебуваючи в Києві, поставив на горі, де нині Андріївська церква, хрест і пророкував велике майбутнє християнству в цих краях. 988 рік вважається роком запровадження християнства на Русі (при Володимирі Святославичі). Єдина державна релігія об'єднувала племена, зміцнювала авторитет князя. У 990 році було запроваджено митрополію. У

 

Детальніше...

Цирк

Ще з далекої давнини популярністю в Україні користувалися виступи клоунів, фокусників, акробатів, силачів. До створення в Україні стаціонарних цирків існували мандрівні циркові трупи і звіринці, виступи яких проходили на площах в дерев'яних спорудах або брезентових наметах. У таких цирках, до речі, починали свої виступи борець І. Піддубний, клоун-акро-бат В. Назаренко, які завоювали пізніше світову славу.

Детальніше...

Україна туристична

загрузка...

загрузка...