Західна частина України, в межах Волино-Подільської височини. Більшість території в зоні лісостепу. Клімат помірно континентальний. Понад 90 річок у басейнах Дністра, Південного Бугу, Прип’яті. Утворена 1937. Територія: 20,6 тис. кв. км.

 

Історія

Заселення території почалося ще в добу палеоліту. Серед десятків виявлених поселень одне з найдавніших на Україні – біля с. Луки-Врублевець- кої (300 тис. p.). Відомі 150 пам’яток трипільської культури. У першій половині І тисячоліття н. е. тут жила південно-західна група східних слов’ян. Антські племена ІІ–VI ст. н. е.) займалися землеробством (знайдено їх хліборобський календар, зображений на ритуальній вазі). Протягом VIII–IX ст. на півдні проживали уличі і тиверці, на півночі – волиняни і дуліби. За літописом, київські князі Аскольд і Дір воювали (863) з уличами, які не хотіли їм підкорятися.

1199 всі землі увійшли до Галицько-Волинського князівства. У ХІІ–ХІІІ ст. були досить економічно розвинуті. Міста-фортеці з гарнізонами князівських військ охороняли від печенігів і половців Південно-Західну Русь-Украї- ну. 1241 на Поділля вторглися монголо-татари, знищили його. Край поділили на округи з отаманами на чолі. У 60-х pp. XIV ст. його прибирає до рук Литовське князівство. Будуються і укріплюються фортеці, розвиваються ремесла і торгівля. На початку XV ст. оживає торговий шлях зі Львова до Чорного моря через Кам’янець-Подільський.

За право володіти багатими землями боролися і литовці, і поляки. Захопивши західне Поділля, поляки 1434 створили воєводство з центром у Кам’янці-Подільському. Боротьба проти гнобителів тривала: антифеодальне повстання селян (1431), селянсько-козацьке повстання під проводом С. Наливайка (1594–1596). На початку 1653 українські війська вперше, а 1655 вдруге очистили край від польської армії. Населення прославилося участю у національно-визвольній війні під проводом Б. Хмельницького. За Андрусівською угодою (1667) Поділля залишилося за Польщею. З 1672 воно 27 літ було під владою татаро-турецьких орд. 1699 (Карловський трактат) – повернуто Польщі. У XVII ст. усю територію охоплюють повстання: селянсько-гайдамацькі (1734–1750), антикріпосницькі. Найвизначніший рух за соціальне і національне визволення (1813–1835) пов’язаний з іменем У. Кармалюка. Після возз’єднання Правобережної України з Лівобережною під владою Росії утворено Подільську губернію (1795).

Багата культура. Лише в Кам’янці-Подільському понад сто визначних пам’яток ХІІ–ХІХ ст. За їх кількістю він займає третє місце на Україні. Після Другої світової війни в області було понад 500 церков і молитовних будинків, які згодом масово вилучені у релігійних громад, частково понівичені.


    фейсбук