Полярна гагара (Gavia immer Brünn) - рідкісний залітний птах Ук­раїни. Від інших гагар відріз­няється великими розмірами (з свійську гуску), гучним і грубим голосом, білим дзьо­бом, чорними головою, шиєю і спиною (на спині великі білі плями). У XIX і на почат ку XX ст. цього птаха зу­стрічали восени і взимку в Івано-Франківській, Терно нільській і Львівській об­ластях.

 


    фейсбук