Лебідь-кликун (Cygnus cygnus) за розміром і забарвленням схожий на лебедя-шипуна. Легко відрізняється від попе­реднього виду характером по­ведінки на воді. Плаваючи, шию тримає вертикально; го­лова і дзьоб при цьому спря­мовані вперед, крила притис­нуті до боків тіла. У доросло­го птаха дзьоб жовтий з чорним кінцем, у молодого — рожевий з чорним кінцем.

Перед зльотом швидко пливе, лопотить крилами по воді й відштовхується лапами (злі­тає важко). Політ швидкий, з нечастими, але сильними зма­хами крил. В польоті шия витягнута вперед.

Обережний птах. Звуки — трубне, звучне і красиве «ганг» або «ганг-го».

Звичайний перелітний птах морського узбережжя і рід­кісний — в інших місцях України. Дуже рідко гніздиться в плавнях Дністра і Дунаю. Зимує на Чорному морі, дуже рідко — на заході України, а та­кож на Дніпрі в районі Києва.

 


    фейсбук