Зимняк (Buteo lagopus) схожий на звичайного каню­ка, але дещо більший і світлі­ший. Дорослий птах зверху бурий, з вохристими і білими плямами. Низ тіла вохристо-білий, з великою темною пля­мою на череві та рудувато-бурими плямами на волі. Го­лова світліша (строката). Кри­ла в польоті широкі, з пальцеподібно розставленими махо­вими перами. Низ крил білий, з темними плямами (добре видно в польоті). Хвіст короткий, заокруглений, світлого кольору, з широкою темною смугою на кінці. У молодого птаха поздовжній темний ри­сунок на грудях більш розви­нений.

Політ відносно повіль­ний. Інколи, швидко змахуючи крилами, зависає в повітрі на одному місці. На землю сідає частіше, ніж звичайний канюк.

Голос нагадує крик звичайно­го канюка, але вищий за то­ном: це протяжне «кі-іу-у» або майже свист.

В Україні звичайний зимуючий птах всієї території.

Зустрічається з кінця вересня до квітня.


    фейсбук