Степовий канюк (Buteo rufinus)— найбільший серед канюків, з масивною фігурою на порів­няно високих ногах. Забарв­лення дуже мінливе. Дорос­лий птах зверху бурий, з ру­дими торочками пер або майже одноколірний - темно-бурий. Низ тіла рудуватий, з темними поздовжніми плямами на гор­лі і грудях та рудими попе­речними смугами на череві або білуватий з бурими пля­мами. Ноги жовті. У молодого птаха поперечна смугастість знизу відсутня.

Політ легкий, часто ширяє. Від інших видів роду канюків в польоті легко- відрізняється за білою пля­мою при основі махових (зни­зу). Сідає, як правило, на зем­лю або на скелі, рідко — на дерева.

Обережний птах. Го­лос більше нагадує клекотін­ня підорликів, ніж «нявчання» канюка.

В Україні — дуже рід­кісний птах, який спорадично гніздився на півдні країни. Тепер поодинокі особини гніз­дяться в Черкаській, Кірово­градській і, можливо, Полтав­ській областях, а також зрідка трапляються взимку, пере­важно в Криму, і на прольоті в Чорноморському заповідни­ку.

В інших місцях  — залітний птах.


    фейсбук