Звичайний канюк (Buteo buteo) розміром приблизно з крука. Забарвлення дорослого звер­ху буре, а знизу вохристе або іржасте, з поздовжнім малюн­ком на грудях і поперечним на череві. Хвіст із темними поперечними смугами. Ноги короткі, жовті. Взагалі забар­влення оперення дуже мінли­ве. Молодий птах схожий на дорослого, але низ тіла у ньо­го тільки з поздовжнім ма­люнком. В польоті крила ши­рокі (знизу темні з світлим), кінці їх (махові пера) пальцєподібно розставлені, хвіст заокруглений, короткий, світ­лий, з темними поперечними смугами (на кінці хвоста тем­на смуга ширша і більш по­мітна).

Переважно доводиться спостерігати птаха, який по­вільно ширяє кругами. Інколи, швидко махаючи крилами, за­тримується в повітрі на од­ному місці. Помітивши здо­бич швидко падає вниз, потім пролітає трохи над землею і широко розставленими нога­ми хапає здобич. Часто си­дить на високих місцях (дере­вах, телеграфних стовпах тощо).

Голос нагадує «нявчання», яке можна передати складами «кійя» або «кіа» чи «кійю».

Оселяється в лісах різного типу. Гніздо мостить ни деревах. Звичайний гніздо­вий перелітний птах усієї те­риторії України (в Закарпатті і Чорноморському заповід­нику в невеликій кількості зимує).


    фейсбук