Луговий лунь (Circus pygargus L.) - найменший серед наших лу­нів (трохи менший за степо­вого). Схожий на польового луня, але самець темніший, сіро-сизий. Черево біле з ру­дими поздовжніми плямами. Першорядні махові повністю чорні, на крилі чорна поперечна смуга. Надхвістя сіру­вате (не біле). Самка і молодий птах подібні до таких у по­льового луня, але біле над­хвістя мають дещо вужче.

 

Го­лос нагадує голос інших лу­нів, але, напевно вищого тону.

Оселяється завжди на вогких місцях (річкові долини, сирі луки, порослі біля боліт, великі лісові галявини).

В Україні в незначній кількості гніздиться по всій території, крім Карпат.

Пере літний птах. Нерегулярно і в незначній кількості зимує на півдні України.

 


    фейсбук