Ходуличник (Himantopus himantopus L.) - досить крупний кулик (розміром з голуба), з непропор­ційно довгими червонуватими ногами і довгим прямим гост­рим дзьобом. Своїми оригі­нальними обрисами і чорно-білим забарвленням (верх го­лови, спина і крила чорні, решта оперення біла) ходу­личника легко впізнсгги ще здалека.

Дуже характерна поза цього кулика, коли він дзьобає щось із мілководдя або з берега. Щоб дотягтись дзьобом до грунту, він пере­хиляється майже вертикаль­но — хвостом догори, головою донизу.

Політ нешвидкий і рівний.

Оселяється по берегах та напівзатоплених острівках мілководних солончакових озер, на відкритих пологих берегах прісних озер і тра­в'яних болотах. Гніздиться колоніями разом з іншими куликами.

Звуки — голосний свист «гюїть» або «тйоїть», трохи подібний до гавкання маленького сабачки.

В Украъні — рідкісний гніздовий птах мор­ського узбережжя. Відомі випадки гніздування у Полтав­ській області та поблизу Киє­ва. Відмічено також у Дніпропетровській оласті.


    фейсбук