Малий жайворонок (Calandrella cinerea) — птах не більший за горобця. За­гальний тон забарвлення сі­руватий або вохристо-піща­ний. Низ білуватий, без строкатості, на відміну від схожо­го з ним сірого жайворонка, але по боках шиї є невеликі темні (не чорні) плями.

Харак­терний токовий політ — поштовхами вгору, невисоко над землею.

Пісня двоскладова, уривчаста: «віт-ті; віт-ті, тірі- ті-ті-ті-ті-ті».

В Україні — гніз­диться у степовій зоні, прони­каючи в Лісостеп до Києва і південних районів Полтав­ської області. Оселяеться в степах на сухих ділянках з обрідною рослинністю.


    фейсбук