Сільська ластівка (Hirundo rustica) — легко розпізнається в приро­ді завдяки чорному з синім металічним відтінком верху тіла, білому череву й рудому горлу, відокремленому від че­рева чорною поперечною сму­гою. Найхарактерніша ознака — довгий, сильно вирізаний «вилчастий» хвіст.

Відрізня­ється від інших ластівок (зок­рема. від міської, з якою часто зустрічається в тих са­мих місцях) також справж­ньою піснею у вигляді квап­ливого щебетання з окремими більш гучними і звучними ви­гуками і з тихою трелькою на кінці. Поклик звучить як «твід-твід...» або «тлюітлюі...».

Оселяється по невеликих на­селених пунктах. Часто цих ластівок можна бачити на стріхах, телеграфних продах.


    фейсбук