Прудка славка (Sylvia curruca L.) - подібна до сірої славки, але ще менша і плечі має сірі. Крім того, від усіх славок добре відрізняється темними (бурими) щоками і ясно-білим з рожевуватим відтінком ни­зом тіла.

Оселяється в чагар­никах на узліссях (віддає пе­ревагу хвойним, молодим і світ­лим лісам), в парках, садах.

Пісня дуже характерна: тихе щебетання, що раптом кінча­ється гучною треллю «клє-клє-клє-клє-клє...»

В Україні — гніздовий птах на всій терито­рії, крім південних районів степової зони де буває тільки під час прольотів.

 


    фейсбук