ВОЗНЕСЕНСЬКА ЦЕРКВА у Полтаві. Збудована 1762 на кошти полтавського полковника І. Черняка як соборна церква Пугикарівського Вознесенського монастиря. Мурована, одноверха, татраконхового типу. Центральна баня, колись перекрита півсферичним склепінням з ярусним верхом, за допомогою трикутних сферичних парусів спирається на ледь стрільчасті підпружні арки, що виходять з масивних пілонів у місцях прилягання екседр. Екседри мають півсферичні склепіння, площини стін розчленовані спареними пілястрами, які завершував розкрепований карниз. Пам’ятка дуже поруйнована: провалені склепіння, обдерто тиньк, розбиті дверні і віконні відкоси, знищено елементи декору, пошкоджено цегляне мурування. Церква – унікальна пам’ятка монументальної мурованої архітектури 18 ст., належить до другого (пізнього) етапу розвитку архітектури українського відродження. Це єдиний на Полтавщині зразок класичного безбаштового тетраконха (без виділеного в об’ємах центральногочетверика).


    фейсбук