Trocheta subviridis Dutrochet, 1817

Таксономічна належність
Клас — П'явки (Hirudinea), ряд — Безхоботні п'явки (Arhynchobdellida).

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

Ареал виду та його поширення в Україні
Англія, Франція, Італія, Угорщина та Румунія. В Україні зареєстровано у заплаві Дністра.

Чисельність i причини її зміни
Чисельність не встановлена. Причини зміни чисельності: меліорація і забруднення водойм.

Особливості біології та наукове значення
Невеликі, переважно проточні водойми. Може глибоко проникати у сиру землю, де ловить земляних червів.

Морфологічні ознаки
Тіло сильно звужене в напрямку до переднього кінця. Передня третина тіла має майже циліндричну форму, в напрямку до заднього кінця все більше сплющується. Задня присоска середньої величини. Забарвлення тіла — від темно-сірого до чорно-коричневого. Максимальна довжина — 150-163 мм, ширина — 10 мм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони
Збереження біотопів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.


    фейсбук