ХОВРАХ КРАПЧАСТИЙ

Spermophilus suslicus (Gueldenstaedt, 1770)

Таксономічна належність

Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Гризуни (Rodentia), родина — Білячі (Sciuridae). Один з 41 видів роду, один з 4-х видів роду в фауні України.

Природоохоронний статус виду

Зникаючий.

Ареал виду та його поширення в Україні

Головна частина ареалу в Росії (на сх. до Волги, на пн. до Орла, Рязані, Арзамасу). В Україні був поширений майже по всьому Лівобережному Лісостепу. В останні десятиліття встановлені лише окремі колонії в Харківській і Луганській обл.

Чисельність і причини її зміни

Вид, що знижує чисельність на всьому ареалі. В Україні чисельність виду впала в тисячі разів. На початок ХХІ ст. в України залишилося не більше тисячі дорослих особин, що розпорошені по кількох колоніях. Причинами різкого падіння чисельності стали, перш за все, безпосереднє винищення, а також деградація природних для цього виду біотопів, розорення цілинних ділянок.

Особливості біології та наукове значення

Осілий, колоніальний звір. На зиму впадає в сплячку. Травоїдний та насіниноїдний звір, який однак не гидує великими комахами. Раз на рік в квітні самка народжує від 3 до 8 малят. Вагітність триває біля 3 тижнів. Ста-тевозрілість настає на другому році життя. Місцями перебування слугують перш за все, цілинні ділянки, незаймані пустощі, пасовища. Агроценозів уникає.

Морфологічні ознаки

Зовні типовий один з найменших за розмірами ховрахів. Довжина тіла — 17-26 см, хвіст менший ніж 1/4 довжини тіла. Маса — до 0,5 кг. Забарвлення спини яскраве і строкате, з вираженим крапом, фон сірувато-буроватий або коричневий.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Як вид, стан якого близький до загрозливого, занесений до Червоного списку МСОП, а як вид, що потребує особливої охорони до Бернської конвенції. Не охороняється на жодній природоохоронній території. Значні за чисельністю колонії цього виду негайно потребують природоохоронного статусу.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення

Вважався шкідником сільського господарства, також був об'єктом промислу заради дешевого хутра.

Основні джерела інформації

Мигулін, 1938; Громов, Ербаева, 1995; Фрисман, Кораблев, Ляпунова, Воронцов, Брандлер, 1999.


    фейсбук