Захід України. Природні умови області різноманітні, що зумовлено її розташуванням на стику різних фізико-географічних регіонів. Найвища точка – гора Пікуй (1405 м). Клімат помірно континентальний. Найбільші ріки – Дністер (250 км у межах області), Західний Буг, Стрий, Верешиця. Утворена 1939. Територія: 28,8 тис. кв. км. Українці становлять понад 90%.

 

Історія

Найдавніші сліди життя людей на цій території відносяться до епохи пізнього палеоліту. Біля селища Глиняни (Золочівщина) виявлено стоянку мисливців, що існувала тут майже 20 тис. років тому, а біля с. Малі Грибовичі (Жовківщина) – рештки великого поселення (IV–III ст. до Н.Х.). Поблизу с. Висоцьке (Бродівщина) розкопано 200 поховань і знайдено численні пам’ятки (ці дослідження дали назву археологічній висоцькій культурі, IX–VI ст. до Н.Х.). Поблизу с. Підгірців (Бродівщина) виявлено давньоукраїнське городище Пліснеськ (ІХ–ХІІ ст.), велике ремісниче і торгове місто Русі-України. Про ньото двічі згадано у давніх літописах, у «Слові о полку Ігоревім». На початку 1241 орди хана Батия повністю знищили Пліснеськ.

У IX ст. територія сучасної Львівщини входила до складу Київської Русі- України, а у XII ст. – до Галицького князівства, яке досягло найбільшої могутності за часів Ярослава Осмомисла (1153–1187). У 1199 волинський кн.

Роман Мстиславович (1160-1205) об’єднав Галичину з Волинню, а його син Данило став володарем Галицько-Волинської держави, засновником багатьох міст, вмілим політиком.

Після розпаду Галицько-Волинського князівства (1349) ці землі довгі століття були у володінні Польщі (з 1387), населення піддавалося колонізації польськими та німецькими елементами, яка особливо посилилася після Люблінської унії (1569). У 1772 в результаті першого поділу Польщі Галичина потрапила під владу Австрії.

Революційна ситуація 1848 підштовхнула політичні реформи: скасовано панщину, скликано парламентське представництво. Галичина стала провінцією Австро-Угорської імперії.

У Першу світову війну тут розгорнулися воєнні баталії, в яких брав участь легіон Українських січових стрільців, сформований з патріотичної галицької молоді. В результаті розпаду Австро-Угорщини у Східній Галичині 1 листопада 1918 проголошено Західноукраїнську Народну Республіку. Невдовзі Львівщину окупувала Польща, а у вересні 1939 – СРСР. Після Другої світової війни – знову під радянською окупацією. Населення зазнало жорстоких репресій. Серед передової інелігенції знайшов підтримку дисидентський рух, учасники якого сприяли утвердженню української національної ідеї. Протягом 1989–1991 з великим розмахом відбувалися численні акції у боротьбі за відродження державності України.

У області збереглося майже 2 тис. пам’яток історії, культури, архітектури. У музеях експонуються і зосереджені в фондосховищах сотні тисяч речей матеріальної культури українського народу, творів мистецтва, рукописів. 1574 у Львові з допомогою членів місцевого братства І. Федоров видрукував першу датовану книгу «Апостол».


    фейсбук