Заповідник «Крейдяна флора» розташований у Слов’янському (634 гектари) і Краснолиманському районах біля села Крива Лука (500 гектарів).
Сама назва заповідного об’єкта акцентує увагу на рослинному компоненті ландшафту. Заповідна територія охоплює крейдяні схили річки Сіверський Донець. Яружно-балковий і долинно-річковий рельєф ландшафту зумовлює різномаїття барв і рослинності: первісних поселень крептофільних рослин на оголеному субстраті, зональних типів степів, крейдянососнових борів і байрачних дібров. Особливо вражають реліктові бори, де переважає порода сосни крейдяної. Різні за віком, вони характеризуються зімкненістю крон, здатністю до активного поновлення насінням, високою життєздатністю і стійкістю. Лiсистість ділянки становить 32% (у тому числі на частку борів припадає 13,4%, на байрачні ліси — 10,7%). Розріджені рослинні угруповання крейдяних відслонень займають 28%, лучно-степові — 12,5%, справжньо-степові — близько 20%, інші — 7,5%.
Цілу низку крептофільних видів рослин занесено до Червоної книги України: дворядник крейдяний, дрік донський, гісоп крейдяний, громовик донський, дзвінець крейдяний, ранник крейдяний, шоломниця, сосна крейдяна. Із «червонокнижних» видів слід також назвати коручку темно-червону, рябчика руського та гніздівку звичайну.

Роль Українського степового природного заповідника слід розглядати в контексті гострої проблеми збереження степів. Тут зараз зберігаються 1064 види рослин. Одинадцять із них занесено до Європейського червоного списку, а 54 — до Червоної книги України. Багатий поки що й тваринний світ заповідника: він нараховує 15 видів риб, 9 видів земноводних, 7 видів плазунів, 199 видів птахів та 54 види ссавців. З них до Європейського червоного списку занесено 10 видів, а до Червоної книги України включено 50 видів.
Український степовий природний заповідник продовжує жити своїм напруженим життям, уселяючи впевненість й оптимізм щодо майбутніх стосунків Людини з Природою...


    фейсбук