Краматорський регіональний ландшафтний парк заснований у 2004 році з метою збереження, відтворення та раціонального використання типових і унікальних природних комплексів і ландшафтів на території Краматорської міської ради. Загальна площа парку — 1738,82 гектара.
Місто Краматорськ є одним із найбільших промислових центрів Донецької області і заслужено вважається індустріальною перлиною Північного Донбасу. Його промисловість представлена підприємствами чорної металургії, будівельних матеріалів, енергетики, машинобудування тощо. Проте позитивне враження від потужності індустріального потенціалу міста спотворюється жахливими картинами нераціонально споживчої експлуатації природних і людських ресурсів, що на сучасному етапі розвитку цивілізації вимагає негайного перегляду концепції взаємовідносин Природи і Людини. Стартовою спробою гармонізації цих відносин є створення регіонального ландшафтного парку «Краматорський». Його діяльність передбачає не тільки збереження унікальних природних комплексів, але й створення умов для відпочинку населення і налагодження ефективної екологічної виховної роботи.
Специфіка цього парку полягає в тому, що він розташований повністю на землях міста, вміщуючи у своєму складі чотири окремі ділянки: «Біленьке» (477,08 гектара), «Пчолкінські закам’янілі дерева» (22,61 гектара), «Комишуваха» (865,23 гектара) і «Білокузьминівська» (373,9 гектара).
Ділянка під назвою «Біленьке» знаходиться поблизу однойменного міського селища на схилах балки, розташованої на масштабних крейдяних відкладеннях з характерними мальовничими елементами оголених порід і куполоподібних пагорбів. Тут представлений практично у незайманому вигляді первісний ковиловий різнотравно-типчаковий степ з унікальною реліктовою рослинністю і багатими флорою і фауною. Фітоценотичний комплекс включає гісоп крейдяний і громовик донський — види, занесені до Червоної книги України, а також молоді масиви сосни звичайної і кримської. Тваринний світ налічує понад 30 видів, серед яких охороняються законом дибка степова, коренеїд-хрестоносець, сколія-гігант, мідянка, нетопир середземноморський та ін.
Унікальною особливістю ділянки «Пчолкінські закам’янілі дерева», розташованої поблизу міського селища Пчолкіне, є насадження кримської сосни, серед якої знаходяться виходи закам’янілих дерев кам’яновугільного періоду віком понад 200 мільйонів років...
Близько 250 мільйонів років тому на території сучасного Донбасу панувала стихія вологого теплого клімату, де зростали вічнозелені ліси із гігантськими кущами папороті, хвощів та давніх хвойних дерев — араукаріїв. Після стихійних явищ частина цих дерев залишилась під піщаним мулом без доступу кисню. За довгі роки в умовах подібного поховання в стовбурах дерев органічна речовина була замінена на неорганічну (кремнезем), тому в багатьох випадках у закам’янілих деревах збереглася не тільки їхня зовнішня форма, але й внутрішня структура клітин і судин.
Таким чином, в Донбасі зберігається стародавній код історії Землі, який через уламки закам’янілих дерев надсилає нам своєрідну інформацію про минульщину, прогнозуючи прийдешнє і майбутнє...
Ділянка «Комишуваха» розташована поблизу однойменного міського селища з великими лісовими масивами, які в минулому славилися розмаїттям диких тварин. Особливого колориту цій території надає невеличке Лебедине озеро, облюбоване родиною цих граціозних і гордих птахів. На пагорбі поблизу озера знаходиться колишня панська садиба, яка до 1917 року належала поміщику Бантишу — нащадку відомого стародавнього таласького дворянського роду. У 30-і роки минулого століття тут був дитячий будинок, а в 70-80-і —- міжнародний табір «Глобус» для відпочинку іноземних студентів, що навчалися на той час у СРСР.
Мальовничі лісові масиви ділянки «Комишуваха» представлені давніми байрачними лісами, що складаються переважно з дуба, ясеня, клена, в’яза, липи та інших порід. Земля під лісовим пологом навесні забарвлена величезною кількістю первоцвітів: горицвітами, вітряницями, хохлатками, тюльпанами. Густі урочища, розташовані у глибоких розгалужених балках, зберігають умови для збільшення чисельності зайців, куниць, борсуків, лисиць, вовків, козуль і кабанів. Під час прольоту тут гніздиться й відпочиває безліч різноманітних птахів, занесених до Червоної книги України: беркут, орел-могильник, курганник, орел-карлик, журавель сірий тощо.
Ділянка «Білокузьминівська» розташована поблизу однойменного селища сусіднього Костянтинівського району, але на території, підвідомчій Краматорській міській раді. Для цієї ділянки характерний ландшафт крейдяних виходів, подібний до місцевості ділянки «Біленьке». Серед представників флори 17 занесені до Червоної книги України, три — до Європейського червоного списка. Найбільшу цікавість мають дослідження реліктової рослинності крейдяних оголень, багато видів якої є східнопричорноморськими та донецько-донськими ендеміками. Тут розташована справжня перлина регіонального парку — пам’ятка «Скелеподібне оголення верхньої крейди». Виявлено тут і декілька археологічних об’єктів-майстерень, де наші пращури обробляли каміння для вироблення наконечників стріл, рубил, сокир, ножів.
На ділянці знижений антропогенний вплив, бо вона розташована на відстані від населених пунктів. Майже непорушеним тут залишився цілинний степ, який справляє незабутнє враження під час масового цвітіння різнотрав’я і ковили. Багатий і тваринний світ ділянки. Тут зустрічаються 29 рідкісних і занесених до Червоної книги України представників регіональної фауни: пугач, лунь польовий, огар, гадюка степова, мідянка, дибка степова, сколія степова і сколія гігант, ксилокопа фіолетова та ін. Крім цього, 11 видів тварин занесено до Європейського Червоного списку, а 96 — до Бернської конвенції.
На сьогодні фауна хребетних налічує: ссавці — 24 види, птахи —121, плазуни — 7, земноводні — 4, риби — 6, комахи — 300 видів.


    фейсбук