Бугайчик (Ixobrychus minutus L.) - птах розміром з галку, з довгою шиєю, прямим, тонким жовто-зеленим дзьобом і ко­роткими зеленими ногами. У самця верх голови, спина й надхвістя чорні. На крилах великі жовті плями. Низ тіла світлий (у самки — із світли­ми і темними вохристими смугами). Молодий птах схо­жий на дорослу самку.

Актив­ний в сутінках і вночі. В разі небезпеки затаюється, витяг­нувши вертикально шию і дзьоб.

Злітає легко. Летить повільно, швидко махаючи крильми, втягнувши шию і відкинувши назад ноги. Перед посадкою планерує. Трима­ється здебільшого поодино­ко.

Звуки — навесні самець (вдень і вночі) видає харак­терний глухий крик «пумб» або «прумб» (два-три крики один за одним), в інші пори року — різке і дуже швидке «ке-ке-ке-кек».

Оселяється на болотах, по берегах річок і ставків при наявності очере­ту, густих кущів тощо. В Ук­раїні гніздиться по всій тери­торії, крім безводних сте­пових і гірських районів.

Перелітний птах.


    фейсбук