Руда чапля (Ardea purpurea L.) — Менша за сіру. Шия руда з чорними смугами. Верх тіла, крила зверху і хвіст сірі, кін­ці плечових пер іржасто-руді. Груди й боки черева каштаново-червоні (середина чере­ва чорна). Ноги і дзьоб жовту­вато-бурі. Низ крил рудий (видно в польоті).

Менш обережна, ніж сіра чапля. На дерева сідає рідко. При не­безпеці ховається в заростях очерету, де стає мало поміт­ною.

Голос такий, як у сірої чаплі, але значно тихіший.

Зустрічається в глухих зарос­тях по берегах водойм з різ­номанітною рослинністю. В Україні гніздиться в степовій і лісостеповій зонах, де є від­повідні біотопи (в плавнях Дунаю, Дністра і Дніпра).

Перелітний птах.


    фейсбук