Рудий шуліка (Milvus milvus) схожий на чорного шуліку, але помітно більший за нього. Хвіст вирізаний більш глибо­ко, ніж у попереднього виду. У забарвленні дорослого пе­реважають іржасто-руді то­ни, особливо на споді тіла і на хвості (спід із поздовжні­ми темними штрихами). Голо­ва світла, білувата. Молодий птах має розкидані по всьому тілу вохристі плямки.

В по­льоті рудого шуліку легко відрізнити від чорного по бі­луватих плямах на спідньому боці крил.

Голос схожий на голос чорного шуліки.

В Ук­раїні є досить рідкісним гніздовим птахом західних і північно-західних областей. Спорадично гніздиться також в інших місцях. Цей зникаю­чий вид занесено до Червоної книги України.


    фейсбук