Гуменник (Anser fabalis) розміром із свійську гуску. Забарвлення сірувато-буре, знизу світліше. Голова і шия помітно темніші, ніж спина. По всьому тілу йдуть попе­речні білі смужки. Ноги оран­жево-рожеві.

На відміну від сіроі гуски, дзьоб двокольо­ровий: чорний з жовтим або рожевим пояском перед вер­шиною. Під час міграцій ле­тить як вдень, так і вночі, частіше кутом (міняючись місцями), рідше — хвилепо­дібною лінією (під час про­льоту дуже обережний).

Зву­ки — різноманітні. В польоті під час міграцій частіше чут­но глухе «ГОК»; при ЗЛЬОТІ — «рат-рат».

Найбільш числен­ний серед перелітних гусей всієї території України. На узбе­режжі Чорного моря в неве­ликій кількості зимує.


    фейсбук