Бекас (Gallinago gallinago L.) – птах трохи більший за шпака. Си­дячого птаха важко відрізни­ти від дупеля. Але при зльоті бекас відразувикриває себе характерним, стрімким, на першому етапі зигзагоподіб­ним польотом і своєрідними звуками, які можна передати як уривчасте «век» або «век-век».

Навесні для бекаса ха­рактерний токовий політ: птах кидається з висоти вниз і завдяки вібрації пер хвоста видає дуже характерні зву­ки — дрижаче, швидке «вуву- вувувувуву», що триває 1—З с. Під час токування можна почути і голос бекаса — своєрідний двоскладо­вий крик «таку-таку...» або «тіккюп-тіккюп-тіккюп».

В Уrhf]ys — звичайний гніздовий птах майже всієї терито­рії, крім південної части­ни степової зони.

На пе­рельотах численний. Зрідка зимує (Чорномор­ський заповідник. Харківська, Черкаська, Дніпропетровська області).


    фейсбук