Білощокий крячок (Chlidonias hybrida Pall.) — найбільший представник роду Chlidonias. Навесні порівняно легко відрізняється від інших болотяних крячків білими щоками і горлом, що різко контрастують з чорною голо­вою і чорним низом тіла.

Го­лос своєрідний, відмінний від голосів інших крячків, звучить як скрипучі, короткі, двоскладові вигуки «скріяя», «шріє» або «шрееб».

В Україні дуже рідкісний перелітний або залітний птах,- зрідка і не­регулярно гніздиться (зокре­ма, на ставу «Вертелка» Тер­нопільської області, на Київ­ському і Канівському водосховищах.


    фейсбук