Сизий голуб (Columba livia L.) — забарвлення сизе, с металіч­ним блиском на шиї й волі. На крилах дві темні попереч­ні смуги, хвіст із темною смугою на кінці, надхвістя біле. Молодий птах без мета­лічного блиску в оперенні та з неясними темними сму­гами на крилах.

Селиться в скелях або урвищах, невели­кими групами (в лісі не три­мається і не сідає на дерева). В польоті добре помітно біле надхвістя і білий спід крил.

Звуки в період розмно­ження своєрідне воркування («гудіння»), яке можна пере­дати як «гуу, гуу, гуа, гууа».

В Україні — осілий гніздовий птах гірської частини Криму і Чорноморського заповід­ника.


    фейсбук