Совка, або сплюшка (Otus scops L.) - сова дрібних розмірів (приб лизно з дрозда), з добре по­мітними на голові пір'яними «вушками», довгими крилами і відносно коротким хвостом. Доросла — сірувато-бура, з поздовжніми бурими пляма­ми та численними цяточками і смужками. Лицевий диск слабо виражений.

Веде нічний спосіб життя. Вдень ховається на дереві або в кущах.

Зву­ки — характерний мелодій­ний посвист, який можна пе­редати як «сплю-ю, сплю-ю» або «к'юю-кюю»; інколи шипіння.

Оселяється в садах, парках, на узліссях невеликих лісів, нерідко навіть у містах.

В Україні трапляється в Кар­патах, Криму, на півдні лісостепової смуги та по всій степо­вій зоні.


    фейсбук