Волохатий сич (Aegolius funereus) - розмірами і виглядом схожий на хатнього сича, але від­різняється від нього відносно більшою головою, більш рих­лим оперенням та добре по­мітним світлим лицевим дис­ком. Спина бура з білими округлими плямами. Низ тіла білуватий з нечіткими буру­ватими пістринами. Молодий птах темніший від дорослого.

Активний вночі. Політ швидкий, трохи хвилястий.

На­весні нічний крик нагадує чіт­ке і часте гавкання невелич­кої собачки «ва-ва-ва-ва-ва» (5—6 разів підряд) або звуки, схожі здалека на пісню одуда «у-пу-пу-пу».

Оселяється в глухих хвойних лісах.

В Україні гніздиться в Карпатах та на Буковині. В інших місцях України рідкісний залітний птах у зимо во-весняний пері­од. Його занесено до Червоної книги України.


    фейсбук