Звичайна горихвістка (Phoenicurus phoenicurus) —  самці відрізняються від чорної горихвістки попелясто-сі­рим верхом, білим лобом і рудим низом тіла (тільки гор­ло чорне). Самки і молоді птахи дуже подібні до чор­них горихвісток і в польових умовах практично не розріз­няються.

Оселяються по пар­ках, садах, лісах, переважно на освітлених узліссях з дуплистими деревами. Часто три­маються біля житла людини.

Звуки — досить мелодійні, що часто повторюються, вигу­ки «фюіть-тік-тік-фюіть-тік- ТІК...» Пісня — короткої, трохи гнусава трель, яка починаєть­ся розтягнутим звуком і за­кінчується різким покликом «фйіі-рюрюрюрюрю—цікру...»

В Україні — гніздовий птах май­же на всій території, крім степової зони (але в Чорно­морському заповіднику зрідка гніздиться).

 


    фейсбук