Голуба синиця (Parus caeruleus L.) — жовтими грудьми з неясною чорною поздовжньою середин ною смужкою, білими щока­ми і зеленуватою спиною схо­жа на велику синицю, але відрізняється від неї значно меншими розмірами і, голов­не, голубими «шапочкою», крилами і хвостом.

Оселяєть­ся в лісах і парках.

Звуки - «ці-цінь-цірррззь» або корот ка дзвінка трель.

В Україні — осілий, почасти мандрівний птах на всій території.


    фейсбук