БІЛЬСЬКЕ ГОРОДИЩЕ 7 – 3 ст. до н. е. Знаходитьсч на березі річки Ворскли біля села Більська Котелевського району Полтавської області та села Куземина Охтирського району Сумської області. Розкопувалось 1906 В. О. Городцовим, з 1958 поновлені – Б. М. Траковим і Б. А. Шрамком. Складається з трьох городищ: Західного, Східного і Куземинського, що об’єднані спільним валом і ровом. Ця загальна територія має назву Велике городище (заг. пл. бл. 4 тис. га). Першими були споруджені Західне та Східне; Куземинське виникло близько 4 ст. до н. е. Загалом на території городища розкопано площа більше 40 тис. м2. Виявлені залишки великих жител наземних та землянок, розкопано кілька зольників. В зольниках і житлах знайдено багато уламків посуду (переважно ліпного), знарядь праці і кістки свійських тварин. Основнеим заняттям населення городища було землеробство і скотарство, мідноливарне та ковальське виробництво, ткацтво. Уламки посуду грецького виробництва свідчать про торгівельні зв’язки з античними державами Північного Причорномор’я. Поблизу городища великий курганний могильник Скоробір. Городище – одне з найбільших нині відомих городищ скіфського часу в Європі. Деякі дослідники пов’язують його з містом Гелоном, яке згадує Геродот у своїй «Історії греко-перських воєн»


    фейсбук

    Останні матеріали