КЛЕПАЧІВСЬКЕ ГОРОДИЩЕ скіфського часу. Знаходиться за 1,4 км на Північний-Схід від скла Клепачі Лубенського району в урочищі Сад (або Городище).

Виявлене 1876 Ф. І. Камінським, обстежувалося у 1920-х pp. В. П. і А. П Гричуками, 1945 Ф. Б. Копиловим, 1948 І. І. Ляпушкіним, 1988 І. М. Кулатовою. Городище (260 X 335 м) обнесене валом висотою до 2,5 м при ширині основи 8–10 м та ровом шириною до 4 м і глибиною 1,5 м. Збереглися 4 в’їзди: з Північного-Сходу, Півночі, Південного-Заходу і Заходу. Потужність культурного шару 0,7–1 м. Серед знахідок – уламки ліпного посуду скіфського часу, керамічні прясла, залізний меч з прямим перехрестям 2 – 1 ст. до н. е. Колекції знахідок зберігаються у фондах Інституту археології АН України та Полтавському краєзнавчому музеї.


    фейсбук