МИХАЙЛІВСЬКА ЦЕРКВА в селі Безуглівці Ніжинського району.Будувалася 1805–1835 у формах провінційного ампіру. Мурована, однобанна. Композиція характерна для культових споруд 19 ст.: центральний квадратний у плані об’єм вінчає циліндричний барабан з півсферичним куполом. Зі Сходу до нього примикає гранчаста апсида, з Заходу – прямокутний бабинець та двох’ярусна дзвіниця. Входи прикрашено чотириколонними портиками тосканського ордеру.

МИХАЙЛІВСЬКА ЦЕРКВА в селі Брусилові Чернігівського району. Збудована 1901–1902. Дерев’яна, хрещата в плані з прямокутними раменами (південний і північний фасади завершено трикутними розписаними фронтонами). Обабіч апсиди – приміщення ризниці та паламарні. Центральний четверик увінчано банею на восьмерику з глухим ліхтариком. З Заходу сполучається з триярусною дзвіницею, з південного боку якої – головний вхід. Останній, восьмигранний ярус дзвіниці завершено витягнутим догори верхом з шпилем на гранчастому барабані. В інтер’єрі збереглося різноманітне декор, убрання; чотириярусний іконостас, в якому використано фрагменти попереднього, з рисами барокко. На дзвіниці – 2 старих бронзових дзвони, один з яких виготовлено1865в Москві. Церква – оригінальний зразок місцевої дерев’яної монументальної архітектури початку 20ст., що зберігся.

МИХАЙЛІВСЬКА ЦЕРКВА в селі Буянках Ріпкинського району. Збудована 1887–1888 на місці старої менших розмірів. Проект складено архітектором О. Михайловим з використанням типових проектів парафіяльних церков. Дерев’яна, на високому цегляному цоколі, п’ятидільна, з гранчастою апсидою та двома невеликими ризницями обабіч неї. Над середхрестям – восьмерик з банею та ліхтариком, з Заходу – двох’ярусна дзвіниця, увінчана наметом з маківкою. Зразок дерев’яної культової архітектури раціоналістичного напрямку періоду історизму.

МИХАЙЛІВСЬКА ЦЕРКВА в селі Великому Листвені Городнянського району. Збудована 1742 понад заплавою річки Дирчин, на замовлення А. В. Дуніна-Борковського. У плані повторює традиційний тип тридільного храму. Найпізніший відомий на Україні приклад мурування з жолобкової, литовської цегли. Центральна дільниця (9 X 9 м) перекрита хрестовим склепінням товщиною в цеглину. Замість світлової бані мала високий дерев’яний намет з маківкою. Внутрішній простір освітлювався великими, на два яруси, вікнами. 1855 зроблено півсферичну баню (не збереглася), притвори, до бабинця прибудовано чотириколонний портик тосканського ордеру. Оригінальний задум та конструктивне вирішення церкви не мають аналогів на Лівобережній Україні.

МИХАЙЛІВСЬКА ЦЕРКВА в селі Даничах Ріпкинського району. Побудовано у кінці 19 ст. Зразок «єпархіальної» архітектури. Дерев’яна, хрещата в плані, п’ятидільна, з гранчастою апсидою і дзвіницею з боку західного фасаду. Центральну дільницю вінчає восьмерик з наметовим верхом і маківкою. Прикрашена кокошниками, набірним фризом. Одна з небагатьох високохудожніх дерев’яних культових споруд періоду історизму на Чернігівщині.

МИХАЙЛІВСЬКА ЦЕРКВА в місті Ніжині, Збудована 1719–1729 грецькою колонією на місці дерев’яної, що стояла з 1680. Освячена 1731. Невелика, мурована, тридільна, однобанна, з гранчастим центром, бабинцем, півкруглою апсидою і притвором з західного боку. На північному боці вівтарної стіни вміщено мармурові дошки з грецькими текстами. Поруч з церквою стояла триярусна дзвіниця 19 ст., з пілястрами на другому, колонами на третьому ярусі та високим шпилем, що завершував будову (не збереглася).

МИХАЙЛІВСЬКА ЦЕРКВА вселі Петрівському Козелецького району. Збудована 1782–1796. Мурована, хрещата у плані, з приміщеннями в міжрукав’ях, які завершують невеликі бані. Увінчана півсферичним куполом на круглому барабані. Фасади прикрашають складні доричні портики, до заходу ведуть широкі сходи. В інтер’єрі зберігся ліпний декор, залишки розпису. Споруду оточує мурована огорожа з вежами і двох’ярусною, квадратною у плані дзвіницею. Комплекс церкви – зразок архітектури класицизму на Україні кінця 18 ст.

МИХАЙЛІВСЬКА ЦЕРКВА в селі Полонках Прилуцького району. Споруджена в 1777–1779 на замовлення О. Шила понад річкою Удай. У побудові об’ємів відчувається вплив традицій народної дерев’яної архітектури Лівобережної України. Мурована, триверха, тридільна з прямокутною середньою дільницею, до якої приєднуються гранчасті вівтар і притвор. Одна з найдовершеніших церков доби українського барокко.

МИХАЙЛІВСЬКА ЦЕРКВА в селі Чепелеві Щорського району. Споруджена 1900 в центрі села, на місці попередньої. Дерев’яна, хрещата, з невеликими об’ємами між раменами просторового хреста, первісно одноверха, з Заходу з’єднується з дзвіницею (зберігся 1-й ярус). Частково збереглася кована металева огорожа.

МИХАЙЛІВСЬКА ЦЕРКВА в Чернігові на території Центрального парку ім. М. Коцюбинського. Споруджена, за свідченням літописця, 1174. «Того же лета Святослав Всеволодович заложи церковь камену в Чернигове на княже дворе святого Михаила». Це був хрестовокупольний, чотиристовпний, трьохапсидний храм, збудований порядовим муруванням з малоформатної цегли. Дуже потерпів у серед. 13 ст. В 17 ст. розібраний. Рештки церкви, виявлені 1955 під час прокладення водопровідної траншеї під проїжджою частиною вул. Горького, розкопані Б. О. Рибаковим 1956.

 


    фейсбук