Sergiosmirnovia reducta (Monchenko, 1977)

Таксономічна належність
Клас — Ракоподібні (Crustacea), ряд — Циклопи (Cyclopoida).

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні
Вид виявлений в Дніпровсько-Бузькому лимані.

Чисельність та структура популяції
Чисельність виду незначна. Причини зміни чисельності: невизначені.

Особливості біології та наукове значення
Прісні або солонуваті водойми. Вид, можливо, має паразитичний або коменсальний спосіб живлення на відміну від звичайного для всіх групп циклопід збирального типу живлення.

Морфологічні ознаки
Загальна довжина самки без апікальних щетинок фуркальних гілок 617-888 мкм. Характерним для роду є дуже клиноподібний передній край синцефалона, видовжене струнке тіло, також видовжені яйцеві мішки, модифіковані олігомеризовані максили та інші ротові кінцівки. Унікальною ознакою роду Sergiosmirnovia є наявність одночленикової лише з двома щетинками максилипеди (замість 2-3-членикової, озброєної 6-8 щетинками).

Режим збереження популяцій та заходи з охорони
Занесений до Червоної книги Чорного моря.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.


    фейсбук