Hemidiaptomus rylowi (Charm, 1928)

Таксономічна належність
Клас — Ракоподібні (Crustacea), ряд — Каланоїди (Calanoida).

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

Ареал виду та його поширення в Україні
Степова зона сх. Європи: Росія (Воронезька, Волгоградська обл. Саратовська обл.), Молдова. В Україні знайдений в заплаві р. Самара (поблизу м. Дніпропетрівськ та м. Новомосковськ).

Особливості біології та наукове значення
Мешканець весняних снігових калюж, також невеличких прісних водойми з підвищеною мінералізацією.

Чисельність i причини її зміни
Дані по чисельності дорослих особин виду в Україні відсутні, науплії можуть мати високу щільність (60-80 тис. екз./м3). Причини зміни чисельності: антропогенний прес (трансформація ландшафту, забруднення, знищення біотопів під час оранки полів).

Морфологічні ознаки
Особини біля 5-7 мм завдовжки. Третій з кінця сегмент правої антени самця має пальцеподібний виріст. Проксимальна частина внутрішнього краю базиподіту 5 пари торакальних ніг самця з округлим кутикулярним виростом. Базиподит лівої ноги цієї пари розширений із значним випуклим внутрішнім краєм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони
Збереження біотопів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.


    фейсбук