Colpocyclops longispinosus (Monchenko, 1977)

Таксономічна належність
Клас — Ракоподібні (Crustacea), ряд — Циклопи (Cyclopoida).

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні
Дніпровсько-Бузький лиман біля с. Станіслав, нижня частина Дністровського лиману. Одного разу показаний для нижнього Дніпра, звідки мабуть проник до Каховського водосховища.

Чисельність i причини її зміни
В Україні чисельність виду незначна. Причини зміни чисельності: невизначені.

Особливості біології та наукове значення
Характерний компонент Понто-Каспійської фауни. Населяє піщані або замулені піски на різних глибинах олігогалних або меіомезо-галінних естуарних водойм, знайдений при солоності 1,8-5,6 %о.

Морфологічні ознаки
Загальна довжина самки без апікальних щетинок фуркальних гілок 700-730 мкм, самця — 510-530 мкм. Для роду є характерним дещо клиноподібний передній край синцефалона, видовжене струнке тіло, видовжені яйцеві мішки, модифіковані олігомеризовані максили, особливо сильно гіпертрофований базис, перетворений на потужний хапальний орган. Унікальною Ознакою роду Colpocyclops є повна відсутність максилипед.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони
Занесений до Червоної книги Чорного моря.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.


    фейсбук