НІЧНИЦЯ ДОВГОВУХА

Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)

Таксономічна належність

Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Рукокрилі (Chiroptera), родина — Лиликові (Vespertilionidae). Один з 103-х видів роду, один з 10-ти видів роду в фауні України.

Природоохоронний статус виду

Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні

Поширений на території Зх. та Центральної Європи і Кавказу. В Україні поширення обмежене зх. областями, прикарпатськими областями і Поділлям, загалом збігається з поширенням букових лісів.

Чисельність і причини її зміни

Загальний розмір популяції можна оцінити у кілька сот особин. Загалом Україні відомо лише близько 20-30 знахідок, як в літній, так і у зимовий час, у середньому до 1 реєстрації за рік досліджень. У колекціях частка серед інших кажанів становить лише 0,3%. Причини зміни чисельності: втрата біотопів і сховищ, зокрема, скорочення площі лісів і масштабні санітарні рубки, спрямовані на зниження частки дуплистих дерев.

Особливості біології та наукове значення

Типовим місцем оселення є великі масиви широколистяних лісів, переважно у передгір'ях. Оселяється в дуплах старих дерев, у суворі зими інколи зустрічається в підземеллях. Теплолюбний вид, умовою успішної зимівлі якого є висока відносна вологість повітря. Осілий, здійснює тільки локальні міграції від місць літування до місць зимівлі. Великих скупчень не утворює ні взимку, ні влітку. Політ повільний, полює на дрібних нічних комах, переважно на галявинах, просіках, узліссях. Формує виводкові колонії. Плодить раз на рік, в середині червня, по одній малечі. Статевозрілим стає на другий рік життя. Живе до 10 років. Один з природних регуляторів чисельності комах та індикатор букових пралісів.

Морфологічні ознаки

Має типові для роду ознаки: тонкий і гострий траґус, шпора без епіблеми, в обох щелепах по 2 малі премоляри, болона кріпиться при основі пальців. Ключові видові ознаки: передпліччя 40-44 мм, вуха довгі (23-27 мм), їхня довжина перевищує половину довжини передпліччя.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Вид був занесений до двох видань ЧКУ, EUROBATS, за останнім зведенням МСОП має категорію NT, Бернська конвенція - ІІ додаток. Знаходиться під охороною в заповідниках Карпатського регіону, Розточчя і Поділля. Ефективна охорона може бути досягнута шляхом створення великих заповідних масивів у зоні широколистяних лісів Прикарпаття, Закарпаття і Поділля.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Загалом дуже вимогливий до умов утримання вид, найкращим заходом для розведення є створення сприятливих умов у природі.

Господарське та комерційне значення

Не має.

Основні джерела інформації

Абелєнцев, Попов, 1956; Татаринов, 1956; Крочко, 1975, 1990, 1994; Варгович, 1997; Покиньчереда та ін., 1999; Загороднюк, Годлевська, 2001.

Автор: І.В. Загороднюк Фото: О.В. Годлевська


    фейсбук