НІЧНИЦЯ БРАНДТА

Myotis brandtii (Eversmann, 1845)

Таксономічна належність

Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Рукокрилі (Chiroptera), родина — Лиликові (Vespertilionidae). Один з 9-ти видів роду та один з 26-ти видів родини у фауні України. Представлений підвидом M. brandtii brandtii.

Природоохоронний статус виду

Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в Україні

Охоплює смугу бореальних і листяних лісів Пн. Палеарктики. Європейська частина ареалу охоплює пн. р-ни Центральної і Сх. Європи. Територією України ймовірно проходить пд. межа ареалу та зона симпатрії з близьким видом — нічницею вусатою (M. mystacinus Kuhl, 1817). Поширення виду в Україні залишається слабо вивченим, дотепер відомо лише дванадцять зимових і літніх місцезнаходжень.

Чисельність і причини її зміни

Низька, для її уточнення потрібні додаткові дослідження. Загалом відомі знахідки близько 130 особин. Вид є вразливим до антропогенних змін середовища та зменшення кількості наземних і підземних сховищ.

Особливості біології та наукове значення

Населяє ділянки рідколісь мішаних і широколистяних лісів, парків, часто мешкає поблизу водойм, зрідка — в урболандшафтах. Сховища у щілинних дуплах, скельних тріщинах, підземеллях, рідше у будівлях. Міграційний статус виду потребує уточнення, ймовірно є осіло-кочовим. Основу раціону складають лускокрилі (Lepidoptera) та двокрилі (Diptera). Розмножується раз на рік, виводкові колонії розміщуються у різних частинах будівель, іноді у дуплах. У червні-липні самиці народжують по одному маляті. Зимує у підземеллях. Тривалість життя до 25 років. Разом з іншими лісовими видами кажанів може мати значний регуляторний вплив на стан популяцій комах-філофагів, які схильні до спалахів чисельності.

Морфологічні ознаки

Морфологічно подібний до нічниці вусатої. Довжина тіла — 39-51 мм, хвоста — 32-44 мм, передпліччя — 33-37 мм, розмах крил — 190-240 мм, маса тіла — 4-10 г.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Вид має охоронний статус згідно з додатками Бернської конвенції (1979, додаток II), Боннської конвенції (1985, додаток ІІ), Директиви ЄС про природні помешкання і види (1992, додаток IV), EUROBATS; Червоним списком МСОП (IUCN, 2009) — кат. LC. Невідкладним заходом є надання спеціального охоронного статусу природним та штучним підземеллям — сховищам нічниць. Необхідно також посилити контроль за дотриманням вимог щодо залишення дуплястих дерев під час лісогосподарських робіт.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Є досвід утримування виду у Центрі реабілітації кажанів при Київському зоопарку.

Господарське та комерційне значення

Не має.

Основні джерела інформації

Покиньчереда, 1999; Загороднюк, Покиньчереда, 1999; Загороднюк та ін., 2002; Тищенко, 2003; Vlaschenko, Naglov, 2005; Влащенко, 2006; Загороднюк, Дикий, 2009; Zagorodniuk, Korobchenko, 2009.

Автор: В.М. Тищенко Фото: А.С. Гукасова


    фейсбук

    Останні матеріали