Знаходиться у Ямпільському р-ні на відстані 5 км від славетного смт. Ямпіль. Територія парку, загальною площею 2538 га, займає частину одного із значних та збережених у природному стані лісових масивів Прудищанського лісництва Свеського лісгоспу, який розміщується на лівому березі Івотки - притоки Десни. Цей ліс є частиною досить великого лісового масиву, який тягнеться вздовж р. Івотки від кордону з Росією. Природні умови парку відбивають основні риси Новгород- Сіверського Полісся, територію якого дренує Десна і її багаточисельні притоки.

В недалекому минулому район, до якого належить парк, майже весь був вкритий мішаними лісами. Від них в сучасному рослинному покриві залишились значні масиви. Прудишанський лісовий масив є одним із найбільш збережених і мальовничих. Створення парку в цьому масиві сприяє його збереженню та забезпеченню організованого відпочинку населення, в першу чергу мешканців Ямполя, а також інших міст Сумщини та сусідніх областей.

Познайомимося з особливостями рослинного та тваринного світу парку. Майже вся територія парку залісена. Лише в невеликих зниженнях трапляються поодинокі болітця. Лісова рослинність парку дуже різноманітна. Основні площі в масиві на вирівняних ділянках з піщаними грунтами займають світлі середньовікові соснові ліси, нерідко з домішкою берези, яка на деяких ділянках формує невеличкі ділянки березових лісів. В негустому трав’яному покриві переважають злаки, найчастіше — мітлиця тонка. Невеликими плямами в покриві цих лісів зростає папороть орляк, зарості якого місцями бувають досить густі. Нижче у рельєфі соснові ліси мають інший вигляд. Зменшується участь берези, з’являються такі чагарники, як крушина ламка та малина, часто трапляються куртини папоротей, серед яких переважають щитники чоловічий та шартрський.

Значну площу у парку займають мішані дубово-соснові ліси. Підлісок в них утворює ліщина з домішкою бруслини бородавчастої. Тут можна зустріти птелею трилисту — американську рослину з трійчастими листками. В Україні її використовують як декоративну рослину в садах і парках, місцями висаджують її в лісах, де вона добре приживається і потім поширюється.

Є в парку і флористично багаті дубові ліси. Дуби місцями досягають висоти більше 20 м. В одному ярусі з дубами поодиноко зростають сосни та берези. Добре виявлений ярус утворює ліщина. В негустому трав’яному покриві цих лісів до видів широколистяних лісів — неморальних, які тут переважають, приєд-нуються північні — бореальні рослини. До не-моральних видів належать копитняк європейський, медунка темна, чина весняна, яглиця звичайна, купина лікарська та зірочник ланцетовидний. Утворює куртини конвалія. Серед гостей з півночі слід назвати, насамперед, представників грушанкових — грушанку малу та ортилію однобоку. Привертає увагу і костяниця, червоні плодики якої здалека помітні на зеленому тлі. На горбах можна зустріти фрагменти дубових лісів з густим покривом з осоки волосистої. Багаті ці ліси на орхідеї. Тут виявлено три їх види — любка дволиста, гніздівка звичайна та коручка чемерниковидна. Як і всі види орхідних, вони занесені до Червоної книги України. Збільшує список видів з Червоної книги і така лісова красуня, як лілія лісова. Безумовно, цей список нині не повний. При подальших детальних дослідженнях парку він без сумніву збільшиться.

Особливої привабливості лісам Прудишан- ського РЛП надають ялинники, розкидані по його території. Тільки фрагментарно вони збереглись з давніх часів. Більшість їх — це посадки різного віку. Чимало культур ялини вже сформувалось у старі угруповання, які нагадують природні ліси. Ялина європейська - тайгове дерево. В Україні вона поширена в Карпатах та Прикарпатті, на рівнині є острівні її місцезростання. Острівні ялинники Полісся як унікальні екстразональні темнохвойні угруповання занесені до книги рідкісних угруповань — Зеленої книги України. На Сумському Поліссі острівні ялинники раніше були досить поширеними, а нині збереглось їх небагато. На території Прудищанського РЛП сформовані культури мають хорошу життєвість. Вони добре виділяються в рослинному покриві, приваблюють своєю красою.

Різноманіття рослинного покриву парку доповнюють комплекси низинних боліт, які тут фрагментарно зустрічаються в окремих невеликих зниженнях і мають назву "болота-блюдця". Найтиповішими тут є осокові угруповання із осок омської, здутої та пухирчастої, місцями із співдомінуванням бореального болотного виду — вовчого тіла болотного. Із болотних видів тут трапляються вербозілля звичайне, плакун верболистий, підмаренник болотний тощо.

Попередній аналіз фауни Прудищанського РЛП показав, що тваринний світ представлений переважно дендрофільними видами, що є цілком зрозумілим, враховуючи розташування парку на території суцільного лісового масиву. Особливу цінність становить фауністичний комплекс, що сформувався у старих ялинових насадженнях, які займають у масиві досить значні площі. Окрім широко поширених видів, тут присутні тварини, що мають більш північне (бореальне) походження. З північних птахів тут відмічені горіхівка, дрізд-омелюх, чорна та чубата синиці, жовтоголовий королик — найменша пташка нашої фауни. Іс-нують неперевірені дані про випадки зальотів сюди глухаря, червонокнижного мешканця тайгових лісів, що мешкає значно північніше в Деснянсько-Старогутському НПП. Не виключена можливість гніздування у парку і снігура та чорного дятла, також типових північних мешканців. Всі ці види знаходяться у парку на південний межі свого поширення. З ссавців можна згадати білку звичайну, чисельність якої в значній мірі залежить від врожаю ялинового насіння. З більш поширених звірів досить висока чисельність у масиві дикої свині, пориї якої можна зустріти по всьому лісі. З пернатих, окрім північних видів, відмічені зяблик, велика та блакитна синиці, вільшанка, чорний та співочий дрозди, повзик, великий та малий строкатий дятли, крук, сойка. З хижих птахів гніздиться звичайний канюк, передбачається гніздування червонокнижного змієїда. Також є відомості про мешкання 1-2 пар рідкісного червонокнижного чорного лелеки, але вони потребують окремої перевірки. Із земноводних переважає гостроморда жаба.

Безумовно, подальше вивчення тваринного світу Прудищанського РЛП виявить багато нових цікавих знахідок і значно поповнить список регіонально рідкісних і червонокнижних видів, що мешкають на території парку.

Територія парку має велике естетичне, ре-креаційне, екологічне значення, що обумовлене мальовничістю ландшафтів, високою заліс- неністю та придатністю лісів для відпочинку. Для функціонування парку, організації його території ще потрібно докласти багато зусиль. На території парку існує заповідне урочище "Прудищанське", яке знаходиться у 62 кв. на площі 3,8 га. Одним із першочергових завдань є детальне вивчення рослинного та тваринного світу, проведення функціонального зонування території, щоб найбільш цінні у науковому відношенні ділянки увійшли до заказної зони. Інші зони — регульованої та стаціонарної рекреації, господарська — будуть мати різний режим використання.

 


Останні матеріали