Середній кроншнеп (Numenius phaeopus L.) - помітно менший від великого кроншнепа, з відносно корот­шими ногами і дзьобом. Має характерну чорно-буру «ша­почку» з світлою поздов­жньою смугою посередині голови і світлі «брови».

Політ швидкий, з різкими змахами крил. Під час перельоту тримається зав­жди біля води.

Голос дуже відмінний від голосу великого кроншнепа: це — коротка, дзвінка і голосна трель «тіті, тіті, тіті, тіті...».

В Україні — рідкісний перелітний птах приморської смуги, в інших місцях країни — рідкіс­ний залітний.

Занесений до Червоної книги України.


    фейсбук