Середній поморник (Stercorarius pomarinus) — дуже схожий на коротко­хвостого поморника, і відріз­нити ці два види в природі дуже важко. У старих птахів видовжені середні пера хвос­та не загострені, а навпаки, розширені й перекручені май­же під прямим кутом (у моло­дих птахів ця ознака не вира­жена).

В Україні рідкісний осінній перелітний птах.


    фейсбук