Рябодзьобий крячок (Thalasseus sandvicensis L.) — великий крячок (більший за всі інші види, крім чеграви). Забарвленням оперення схо­жий на річкового крячка, але дзьоб чорний з яскраво- жовтою верхівкою, ноги чор­ні. Пір'я чорної «шапочки» утворюють невеликий «чуб». У зимовому оперенні лоб і тім'я білі. Молодий птах з вохристою «шапочкою».

Три­мається біля моря або соло­них лиманів, оселяючись дуже великими колоніями на низовинних болотах.

Звуки — «кіррік» або «керрек», іноді різке «кікікі».

В Україні гніз­диться на островах Чорно­морського заповідника (де дуже численний) та узбереж­жі Азовського моря. Залітних птахів відмічали в Харків­ській і Черкаській областях.


    фейсбук