Рябогруда славка (Sylvia nisoria Bechst) — крупніша за всіх славок. Зверху попелясто-сіра (здале­ка здається навіть голубува­тою), знизу на світлому фоні поперечно-смугастий бурува­тий рисунок, який добре від­різняє її від інших славок.

Оселяється в чагарникових заростях на узліссях, порубах, у садах, байрачних лісах, за­ростях лози по берегах річок. Час від часу з ритмічним три­валим скрекотанням «чєчєчє- че...» вилітає з гущавини на верхівку якогось куща. В разі тривоги різко тріщить, як го­робець. Але пісня красива, з короткими свистовими стро­фами і частими паузами.

В Україні — гніздовий птах на всій території.


    фейсбук