Припутень (Columba palumbus L.) – птах значно більший за свійського голуба. Його легко відрізни­ти від інших голубів по ве­ликих білих плямах на крилах і по боках шиї, які добре помітні як при польоті, так і у сидячого птаха. Крім того, крила в польоті коротші, а хвіст довший, ніж у сизого голуба і голуба-синяка.

У лісі тримається потаємно. Восени утворює невеликі зграї. У мо­лодого птаха білих плям по боках шиї немає.

Звуки — в період розмноження глухе голосне трискладове ворку­вання «гуу-гу-гу», інколи щось схоже на стогін.

Тримається в листяних, міша­них, рідше хвойних лісах. Гніздиться в лісах по всій те­риторії України. Під час пере­льотів зустрічається і у без­лісих степових районах.


    фейсбук