Комплекс, утворений двома досить значними за розмірами будівлями - церквою Параскеви та дзвіницею при ній, - розташований на невеличкому майдані в центрі колишнього села Немия, яке зараз є передмістям Могилева-Подільського. Церква Параскеви, зведена 1775 p., є незвичним для традиційного церковного будівництва Поділля зразком хрещатого храму з трьома верхами. Композиційну основу пам'ятки становлять три квадратні, однакові за розмірами зруби бабинця, нави та вівтаря, послідовно розташовані по осі захід-схід. Центральна частина споруди виділена влаштуванням при ній південного та північного прирубів-рамен. Уся будівля оперезана розлогим піддашшям на фігурних кронштейнах, яке створює своєрідний композиційний перехід від землі до трьох монументальних, витягнутих угору рублених верхів. Усі вони однакові й складаються з трьох рублених восьмериків. Під час одного з останніх ремонтів споруди рублений верх над вівтарем був закритий в інтер'єрі плоскою стелею. Незважаючи на це, первісна висотна композиція внутрішнього простору добре простежується в бабинці та наві, де сконцентровано всі найголовніші пластичні акценти інтер'єру: фігурні арки-вирізи у західній, південній та північній стінах нави, різьблені скоби в коротких скошених гранях верхів та ін. Бічні рамена, перекриті звичайними двосхилими дахами, помітно поступаються центральним приміщенням, підкреслюючи їх домінантну роль у загальній композиції. Дзвіниця, споруджена в кінці XVIII ст., є однією з найрозвиненіших не лише на Поділлі, але й у всьому традиційному церковному будівництві України. Перший ярус - мурований, квадратний у плані. Наступні три яруси - дерев'яні, два з них - четверики. На 3-му поверсі є відкрита аркада-галерея. Останній, 4-й ярус пам'ятки - восьмерик. Ансамблю властива виняткова мистецька довершеність.

 


    фейсбук