Церква розміщується в центрі села, біля головної вулиці, до якої храм звернений західним фасадом. Садиба оточена мурованою огорожею з триарковою мурованою брамою по осі західного фасаду церкви. У південно-західному куті садиби, поблизу огорожі - дерев'яна з наметовим завершенням дзвіниця (четверик на четверику) на кам'яному цоколі. Церкву споруджено 1767 р. коштом парафіян. У1835 р. під неї було підведено кам'яний фундамент а в 1848 р. прибудовано ризницю й дияконник. Чотириярусний іконостас поновлено 1885 р. Церква - тризрубна, триверха. Четверик нави зі сходу замкнений видовженим гранчастим вівтарем, а з заходу - майже рівношироким з ним четвериком бабинця з екзонартексом. Четверики нави й бабинця, а також гранчастий вівтар перекрито високими стрункими двозаломними восьмериками. Їхні вертикальні грані мають невеликий ухил, що надає архітектурним формам динамізму й підкреслює їхню висоту. Верхи мають цибулясте завершення з ковпіром та маківками. Будівлю оперезує піддашшя на фігурних кронштейнах.В інтер'єрі домінує висотний простір центрального зрубу, в який крізь арку-виріз складної конфігурації розкривається бабинець. Відкриті конструкції зрубів з орнаментальними малюваннями, а також чотириярусний іконостас з майстерним різьбленням, первісними царськими вратами та іконами ставлять пам'ятку в шерег найкращих взірців архітектури доби пізнього бароко.

 


    фейсбук