Розташована в північно-східній частині України. Більшість території – у межах Придніпровської низовини, на сході і північному сході – відроги Середньо-Руської височини. Фізико-географічні зони – Полісся і Лісостеп. Клімат помірно-континентальний. Протікають 132 річки, що належать до басейну Дніпра. На півночі й сході область межує з трьома областями Росії. Утворена 1939. Територія: 23,8 тис. кв. км.

Історія

Приблизно 15 тис. р. тому почалося заселення території. У добу бронзи (кінець III – поч. І тисячол. до Н. X.) тут жили різні племена, зокрема протослов’янські землеробсько-скотарські. Місцеві племена залишили після себе археологічні пам’ятки, т. з. мар’янівської культури. З появою на Наддніпрянщині заліза (VIII ст. до Н. X.) майже всі землі заселяли скіфи-землероби, що входили до скіфського державного об’єднання. У VII–X ст. – слов’янське плем’я сіверян.

З IX ст. територія нинішньої Сумщини – у складі Київської Русі-України. Належала до Переяславського і Чернігівського князівств, а з середини XII ст. – до Новгород-Сіверського. Споруджено ряд міст. Велися запеклі міжкнязівські війни, особливо в 40-х pp. XII ст. Половці використали міжусобиці і посилили натиск.

Невдалий похід проти ворогів нов- город-сіверського кн. Ігоря Святославовича та інших князів, які зазнали поразки, став темою найдавнішої літературної пам’ятки – «Слова о полку Ігоревім». 1239 монголо-татари знищили багато древніх міст краю, у т. ч. літописних.

Литовське князівство у 50–60-х pp. XIV ст. захопило значну частину території і нинішньої Сумщини. Згідно з перемир’ям (1503), яким закінчилась війна з Литвою, майже всі чернігово-сіверські землі попали під владу Московської держави. Путивль став її важливим прикордонним пунктом. На поч. XVII посилила агресію Польща. На загарбаних землях здійснювалась жорстока політика колонізації і насильства. 1652 р. Ромни були одним з центрів селянського повстання проти поляків. У XVII ст. царський уряд щедро наділяв земельними володіннями російських вельмож, остаточно закріпачуючи народ. Складні події принесли сумчанам XIX і XX ст. У Другу світову війну область була театром воєнних дій, зазнала великих руйнувань. За час її тимчасової окупації загинуло майже 111 тис. чоловік.


    фейсбук

    Останні матеріали