Витоки історії музеїв в Україні пов'язані з культурою Київської Русі, де по церквах та монастирях зберігалися військові реліквії, окремі мистецькі предмети, ікони, книги, рукописи. Особливо цінні та багаті колекції зберігалися у Софійському та Михайлівському соборах, Києво-Печерській лаврі та Києво-Дубицькому монастирі, Кирилівській церкві. У кінці XVII - на початку XVIII століття почали з'являтися приватні колекції. Великі приватні художні колекції знаходилися у феодальних замках і маєтках (Я. Собеського у Жовкві, Синявського у Бережанському замку, Вишневецьких у замку в Вишнев-ці, галерея Сапег у Кодні, К. Разумовського в Батурині).

Музеї в Україні почали з'являтися у першій половині XIX століття. Були відкриті Миколаївський (1806 рік), Феодосійський (1811 рік), Одеський (1825 рік) музеї, Музей старожитностей при Київському університеті (1835 рік), Музей старожитностей Катеринославської губернії. Основні фонди цих музеїв складали матеріали археологічних знахідок. У кінці XIX - на початку XX століття в Україні з'явилися історичні і природничі музеї: Херсонський музей старожитностей (1890 рік), Львівський історичний музей (1893 рік), в Чернігові - музей Архівної комісії (1897 рік) і музей українських старожитностей (1902 рік). Одним з найбільших був Полтавський природознавчий музей, заснований у 1891 році. У Севастополі в 1869 році був відкритий музей Чорноморського флоту, а в 1905 році - Севастопольський музей героїчної оборони і звільнення міста. Першим художнім музеєм на території України був Музей художньої промисловості, відкритий у 187 3 році у Львові. У1886 році було засновано Міський художній музей у Харкові, у 1889 році - Міський музей красних мистецтв в Одесі. Першим музеєм творів окремого митця була картинна галерея І. Айвазовського, заснована художником у 1880 році у Феодосії.

Попередниками музеїв під відкритим небом вважаються виставки, на яких експонувалися окремі будівлі. Однією з найцікавіших стала крайова виставка у 1894 році у Львові в Стрийському парку, де було відтворено шість типових садиб з різних районів Галичини, гуцульську церкву, шість придорожніх хрестів, вітряк. У 1902 році в Харкові до XII археологічного з'їзду було збудовано хату з лівобережної України. В 1910 році у Катеринославі учасники Південноросійської промислової виставки оглядали садибу з села Мишурин Ріг. Проект її розробив і керував будівництвом академік Д. Яворницький. Великі приватні музейні колекції (пізніше вони частково або повністю були передані в музеї України) мали В. Тарновський, Б.І. і В.М. Ханенки, В. Щавинський, П. Потоцький та інші.

Перший меморіальний музей був створений у 1921 році - літературно-меморіальний музей А. Чехова в Ялті. У1927 році був відкритий музей М. Коцюбинського у Вінниці, у 1926 році - Т. Шевченка в Києві, цього ж року - В. Коро-ленка в Полтаві, в 1929 році - М. Гоголя в селі Великі Сорочинці на Полтавщині, в 1940 році -1. Франка у Львові. Нині в Україні діє понад 50 літературно-меморіальних музеїв українських письменників. Важливе місце серед них займають Київський музей Т. Шевченка, а також Центральний архів-музей літератури і мистецтва України в Києві.

В Україні нараховуються 56 краєзнавчих музеїв. Крім цього, близько семи тисяч музейних установ працюють на громадських засадах. Серед найбільших етнографічних музеїв України слід назвати у першу чергу Музей народної архітектури та побуту України (Київ), Переяслав-Хмельниць-кий музей народної архітектури та побуту, Чернівецький музей народної архітектури та побуту, музей етнографії та художнього промислу у Львові, Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини та інші. Широко відомі в Україні Природознавчий музей у Львові, Музей книги та книгодрукування, Музей історичних коштовностей України, Музей медицини України, Педагогічний музей (усі - в Києві).

Найбільшою музейною установою в Україні вважається Львівська картинна галерея, площа якої разом з філіалами становить 16 тисяч квадратних метрів, а кількість експонатів перевищує 40 тисяч.

 


    фейсбук