Уже наші далекі предки поклонялися силам природи і духам померлих. На землях Київської Русі панувало язичництво. Вибір християнства, як свідчить легенда, пов'язаний з апостолом Андрієм Первозванним, який, перебуваючи в Києві, поставив на горі, де нині Андріївська церква, хрест і пророкував велике майбутнє християнству в цих краях. 988 рік вважається роком запровадження християнства на Русі (при Володимирі Святославичі). Єдина державна релігія об'єднувала племена, зміцнювала авторитет князя. У 990 році було запроваджено митрополію. У 1051 році відбулася перша спроба автокефалії - без санкції константинопольського патріарха першим київським митрополитом було обрано Іларіона. Князі розгорнули велику церковно-будівни-чу діяльність. Разом із парафіяльними церквами виникали і монастирі. У XIII столітті в Київскій Русі існувало близько 50 монастирів (із них 17-у самому Києві).

У 1054 році відбувся церковний собор у Константинополі, на якому східним церквам було заборонено підтримувати стосунки з Римом. Відбувся поділ християнської церкви на католицьку і православну. У 1375 році створено Галицьку католицьку митрополію. З цього часу почалася активна експансія католицизму в українські землі.

У 1536 році у Бересті (Бресті) був скликаний церковний собор з метою об'єднання православної і католицької церков. В результаті Берестейської церковної унії утворилося три церкви: католицька, православна та уніатська (греко-католицька). Православні й уніати пізніше неодноразово робили спроби до об'єднання, однак цього не відбулося через небажання обох церков іти на поступки (проти об'єднання свого часу рішуче виступило Запорозьке Військо). У 1686 році відбувся перехід української церкви у відання Московського патріарха. Перехід відбувся на умовах забезпечення автономії української церкви, але незабаром угода була порушена. У 1839 році в Російській імперії була ліквідована греко-католицька церква з метою встановлення релігійної єдності і русифікації українського народу. Прихильники українізації після революції 1917 року утворили в Україні окрему автокефальну православну церкву, прав-не становище якої було проголошено у 1919 році. У1921 році на Всеукраїнському православному церковному соборі відбулося рукоположення Василя Лип-ківського на першого єпископа УАПЦ і митрополита Київського і всія України. У1930 році автокефальна церква під тиском владних структур оголосила про саморозпуск. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні супроводжувалося жорстоким наступом на церкву. Тільки до жовтня 1930 року в Україні було закрито 533 церкви. Близько 70 процентів церков, які діяли до 1939 року, взагалі перестали існувати. У1946 році відбувся Львівський собор, де було ухвалено про ліквідацію Берестейської унії і об'єднання з Російською православною церквою.

Сьогодні в Україні релігійні організації представлені 70 конфесіями, течіями, толками, напрямами. Нині діє понад 16 тисяч релігійних громад, понад 4,5 тисячі недільних шкіл, виходить 64 релігійні періодичні видання. В Україні відроджено і засновано 20 монастирів, близько 10 духовних семінарій, 2 духовні академії.

 

УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА (УПЦ). Нині має 31 єпархію, де діють понад шість тисяч громад віруючих (біля 70 процентів усіх православних громад), 64 монастирі, 10 духовних навчальних закладів, 1225 недільних шкіл, випускає 18 періодичних видань. У релігійних громадах працює п'ять тисяч священиків.

У 1991 році церкві надано самостійність в управлінні, проте канонічно вона підпорядкована патріарху Московському і всієї Русі. Управління церквою здійснює синод УПЦ на чолі з митрополитом.

 

УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА - КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ (УПЦ-КП). Нараховує 24 єпархії, 1300 священнослужителів, понад дві тисячі громад, має 15 монастирів, 11 духовних навчальних закладів, сім періодичних видань. Ця церковна організація виникла у 1992 році в результаті об'єднання частини парафій і духовенства УПЦ та УАПЦ. Управління церквою здійснює Вища церковна рада на чолі із патріархом.

 

УКРАЇНСЬКА АВТОКЕФАЛЬНА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА (УАПЦ). Має 600 парафій, більше 60 процентів яких знаходиться у Львівській області. Церковну службу здійснюють біля 200 священиків. Структурне відновлення здійснене у 1990 році. На чолі УАПЦ стоїть патріарх, якого обирає помісний собор.

 

УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА (УТКЦ). За кількістю громад (понад три тисячі) посідає нині друге місце в Україні, а за числом монастирів - перше. До церкви належить також 19 греко-католицьких єпархій, що діють серед української діаспори в багатьох країнах світу.

 

РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА (РКЦ). Понад 600 парафій діють в усіх областях України, утворено Львівську архідієцезію як духовний центр РКЦ та Житомирську і Кам'янець-Подільську дієцезії. У підпорядкуванні нунція (посла) Ватикану в Україні автономно діє структура РКЦ v Закарпатті.

 

РІДНА УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ВІРА (РУНВІРА). Виникла в емігрантському середовищі і з'явилася в Україні не дуже давно. У своїй суті ця віра звертається до давніх (дохристиянських) вірувань українців.

 

ЦЕРКВИ ПРОТЕСТАНТСЬКОГО НАПРЯМУ. Баптисти, п'ятидесятники, реформати, адвентисти, лютерани та інші представлені в Україні досить широко (кожна п'ята громада).

 

МУСУЛЬМАНСТВО. Кількість мусульманських громад останнім часом значно зросла - нині їх 117.

 

УДАІЗМ. Два центри в Україні керують діяльністю іудаїстських громад.

 

НЕТРАДИЦІИНІ КУЛЬТИ. З'явилися і релігійні організації нетрадиційних для України культів, течій (харизмати, мормони, кришнаїти тощо).

 


    фейсбук